எங்கள் சபை கத்தோலிக்க பெந்தக்கோஸ்து சபை

மீட்பு, அருட்பொழிவு, திருமுழுக்கு, இவற்றை மையமாக வைத்து உருவான, கத்தோலிக்க பெந்தக்கோஸ்து சபை, இன்று திருவிவிலியக் கோட்பாடுகளை முழுமையாக கைக்கொண்டு, ஓர் ஆவிக்குரிய சபையாக வளர்ந்து வருகிறது. மேலும் CPM சபை, கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஆவிக்குரிய அனுபவத்தை தருவதோடு, அவர்களும், ஆவிக்குரிய மக்களாக வாழலாம் என்னும் நம்பிக்கையை ஊட்டி, அன்றாட வாழ்வில், ஆவிக்குரிய மக்களாக, சபையோடு இணைந்து வாழ, அவர்களுக்கு பயிற்சியும் அளிக்கிறது. இந்த சபையின், அன்றாட வழிநடத்தல், சபை போதனைகள் ஆகிய அனைத்தையும், இந்த இணையதளத்தில் காணலாம்.

காலை : மாற். 12:1-27 மாலை : யோசு. 16-18
கற்க, கடைபிடிக்க, கற்பிக்க – எஸ் 7:10
"பிறர் நலம் பேணுதல்"
செய்:
ஒருவரை ஒருவர் ஊக்கமூட்டி வளர்ச்சியடைய செய்யுங்கள் - 1தெச 5:11.
மனதளர்ச்சியற்றவர்களுக்கு ஊக்கமூட்டுங்கள் - 1தெச 5:14.
பிற இனத்தார் நடுவில் நன்னடத்தை உடையவராயிருங்கள் - 1பேது 2:12.
நன்மை செய்து பகைவரை வெல்லுங்கள் - 1பேது 2:15.
வலுவற்றோர்க்கு உதவுங்கள் - 1தெச 5:14.
எல்லாருக்கும் நன்மை செய்யுங்கள் - 1தெச
செய்யாதே:
தீமை உங்களை வெல்ல விடாதீர் - உரோ 12:21.
நீங்கள் யாருக்கும் இடைஞ்சலாய் இராதீர் - 1கொரி 10:32.
பழி சொல்லுக்கு பழி சொல் கூறாதீர்கள் - 1பேது 3:9.
CPM சபை ஆராதனை
செய்திகள்

CPM சத்தியங்கள்:

பிரியமானவர்களே! CPM சபையின் ஆழமான சத்தியங்களை, ஆவியானவரின் வழிநடத்தலால், இங்கே கொடுக்கின்றோம். “சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள். சத்தியம் உங்களை விடுவிக்கும்” – யோவா 8:32. மேலும்

பைபிளும் அதன் விளக்கமும்

பிரியமானவர்களே! ஜெப அறைக்கு உங்களை கரம் கூப்பி, வரவேற்கிறோம். பிரியமானவர்களே! ஜெப அறைக்கு உங்களை கரம் கூப்பி, வரவேற்கிறோம்.

பைபிள் திருச்சபை

உலகில் நாம் காணும், எல்லா சமயங்களும், கடவுளை மையமாகக் கொண்டவை. மக்களுக்கும், கடவுளுக்கும் இடையே .....

சபை வரலாறு

அருட்தந்தை R.ஜாண்ஜோசப் அடிகளாரின், பெற்றோர், ஆசிரியர்களாக பணியாற்றியவர்கள். அவர்கள், மிகுந்த இறைப்பற்று உடையவர்களாகவும்,......

உத்தரிக்கும் ஸ்தலம்

உடலும், ஆன்மாவும் கொண்டவன் மனிதன். உடல், தாம் வந்த இடமான,. உடலும், ஆன்மாவும் கொண்டவன் மனிதன். உடல், தாம் வந்த இடமான,.

திருவருட்சாதனங்கள்

திருவருட்சாதனங்கள் என்பது, ஒருவருடைய உடல் - உலக - ஆத்மீக வாழ்வின், திருவருட்சாதனங்கள் என்பது, ஒருவருடைய உடல் - உலக - ஆத்மீக வாழ்வின், ...

கி.மு – கி.பி

ஆவிக்குரிய மனிதனின் சரித் திரம் எங்கே ஆரம்பிக்கிறது? ஆவிக்குரிய மனிதனின். ஆவிக்குரிய மனிதனின் சரித் திரம் எங்கே ஆரம்பிக்கிறது? ஆவிக்குரிய மனிதனின்.

CPM சபையின் நிகழ்ச்சிகள்

அன்பார்ந்தவர்களே! CPM சபையில், ஓர் ஆண்டு முழுவதும் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளை, இங்கு சுருக்கமாக தருகிறோம். மேலும், அவ்வப்போது நடைபெறும் விஷேச நிகழ்வுகளையும் கூட, நாம் இந்த பகுதியில் காணலாம்.

CPM சாட்சிகள் "நீங்களே என் சாட்சிகள்!"

  • "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation."

    Joshua Earle
  • "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation."

    Jon Doe
  • "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation."

    Jon Doe

உங்கள் தேவைகளுக்கு

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Matthew Dix

Graphic Design

Christopher Campbell

Branding/UX design

Michael Fertig

Developer

What we do some of our work

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Happy Clients What people say

Matthew Dix

Graphic Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nemo illo cupiditate temporibus sapiente, sint, voluptatibus tempora esse. Consectetur voluptate nihil quo nulla voluptatem dolorem harum nostrum

Nick Karvounis

Graphic Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nemo illo cupiditate temporibus sapiente, sint, voluptatibus tempora esse. Consectetur voluptate nihil quo nulla voluptatem dolorem harum nostrum

Jaelynn Castillo

Graphic Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nemo illo cupiditate temporibus sapiente, sint, voluptatibus tempora esse. Consectetur voluptate nihil quo nulla voluptatem dolorem harum nostrum

Mike Petrucci

Graphic Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nemo illo cupiditate temporibus sapiente, sint, voluptatibus tempora esse. Consectetur voluptate nihil quo nulla voluptatem dolorem harum nostrum

Our stories Latest Blog

Go to Top